Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych codziennie po Mszy św. o godz. 17.00, natomiast w niedzielę o godz 17.40

Maj – jest miesiącem, kiedy w Kościele szczególną czcią otaczamy Maryję. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych „majówkami”.

Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.  Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji. Natomiast pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza się, że część tytułów Maryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Loretańskiego.

W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 51. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie „Królowo Polskiej Korony”, przekształcone po drugiej wojnie światowej na „Królowo Polski”.

Przypominamy, że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by w Polsce w Litanii do Najświętszej Maryi Panny, zwanej Litanią Loretańską, mogło być także dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Zostało ono umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.

W naszym parafialnym kościele nabożeństwo majowe będziemy odprawiać codziennie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 17.00, natomiast w niedzielę i o godz. 17.40.