Zachęcamy do składania wypominek !

Ani znicz palący się nawet przez 9 dni, ani rozłożysta chryzantema nie pomoże zmarłym. Pomoc znajdą w modlitwie Kościoła. Zachęcamy do składania wypominek !

Wypominki to jeden ze znaków wyrażania naszej modlitewnej pamięci o zmarłych. Nie warto tego „znaku” odkładać na później ponieważ nasi marli potrzebują modlitwy Kościoła – jest to też forma uczynku miłosierdzia co do duszy.

Kartki do wypominek są rozłożone na stoliku w przedsionku kościoła. Wypełnione karty można wrzucić do skarbony obok ołtarza Bożego Miłosierdzia lub przynieść do kancelarii parafialnej lub zakrystii.

Przypominamy także, że w naszej parafii wypominki występują w trojakiej formie: jako jednorazowe – gdy imię i nazwisko zmarłego wyczytuje się podczas listopadowego różańca za zmarłych na cmentarzu po Mszy świętej o godz. 12.00, oktawalne – gdy imię
i nazwisko zmarłego wyczytuje się przez kolejne osiem dni w czasie modlitwy różańcowej o godz. 17.30 po której za tych zmarłych sprawowana jest Msza święta; roczne – gdy imię i nazwisko zmarłego wspomina się przez cały rok, w każdą niedzielę przed wyznaczoną przez zamawiającego Mszą świętą, czyli o godz. 8.00; 10.00; 12.00 (począwszy od pierwszej niedzieli listopada).