KOLĘDA 2019/ 2020

DATA
KOLĘDY
ULICA
28.12.2019 r
od godz.
9.00 sobota
1 ks. Kleberga
2 ks. Wschodnia,
Źródlana,
Środkowa
30.12.2019 r
od godz.9.00poniedziałek
1 ks. Gacka nr
parzyste
od początku
2 ks. Gacka  nr
parzyste od końca
31.12.2019 r
od godz.9.00
wtorek
1 ks. Gacka nr
nieparzyste od
początku
2 ks. Gacka  nr
nieparzyste od
końca
02.01.2020 r
od godz.
14.00
czwartek
1 ks. Kraszewskiego bloki 4a,b,c
2 ks Kraszewskiego
bloki  6a,b,c
03.01.2020 r
od godz.
14.00piątek
1ks. Kraszewskiego
bloki 17,19
2.ks. Kraszewskiegodomy prywatne
04.01.2020 r
od godz.
9.00
sobota
1 ks. Kraszewskiego
kamienica nr 15
2 ks Kraszewskiego
kamienice nr 3,5,7,9,11,13
07.01.2020 r
od godz.
14.00wtorek
1 ks Kraszewskiego
bloki 2 ,2a,2b
2 ks Kraszewskiego
bloki 2c,2d
08.01.2020 r
od godz.
14.00 środa
1 ks Kraszewskiego
blok 29
2 ks Kraszewskiego
blok 35
09.01.2020 r
od godz.
14.00
czwartek
1 ks Kraszewskiego
blok 37
2 ks Kraszewskiego
blok 39
10.01.2020 r
o od godz
14.00
piątek
1 ks Kraszewskiego
blok 80
2 ks Kraszewskiego
blok 78
11.01.2o20 r
od godz 9.00
sobota
1 ks
Makuszyńskiego
domy
2 ks Klonowa domy
prywatne
13.01.202o r
od godz
14.00
Poniedziałek 
 1 ks. Braci
Gierymskich domy
2 ks. Braterstwa
Broni i Mehoffera
domy
14.01.202o r
od godz 14.00 wtorek
1 ks.
Makuszyńskiego
bloki 2,2a,2b
2 ks.
Makuszyńskiego
bloki 2c,2d,2e
15.01.202o r
od godz
14.00 środa
 1 ks. Zapolskiej
bloki 4, 6,8
2ks. Zapolskiej
bloki10,12
16.01.2020 r
od godz
14.00
czwartek
1 ks. Zapolskiej
blok 14
2 ks. Zapolskiej
blok 16
17.01.2020 r
od godz 14.00
piątek
1 ks. Zapolskiej
blok 20
2ks Dobrzańskiego
bloki 142, 152
i 154 i Porębska
domy prywatne
18.01.2020 r
od godz 9.00
sobota
1 ks Zapolskiej blok 10a i Zapolskiej
domy od dołu
2 ks Zapolskiej
blok 18
i Zapolskiej domy
od góry
20.01.202o r
od godz 14.00
poniedziałek
1 ks Dobrzańskiego
bloki od 112-118
2 ks Dobrzańskiego
bloki od 126-138
i Dobrzańskiego
domy prywatne
21.01.2020 r
od godz 9.00- 17.00
wtorek 
KOLĘDA
DODATKOWA
GODZINY DO
USTALENIA OD
9.00 DO 17.00
22.01.2020 r
od godz
9.00 – 17.00
środa 
KOLĘDA
DODATKOWA
GODZINY DO
USTALENIA OD
9.00 DO 17.00