INTENCJE MSZALNE 6 – 12 stycznia 2020 r.

PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO_____

  8.00 + Bogusława Wieczorek w 4 rocz. śmierci; Sławomira Wieczorek w 17

             rocz. śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodziny Wieczorek i

             Lekkich.

10.00 + Władysława Kiełtykę – w 1 rocz. śmierci.

12.00 + …………………………………………………………………………

18.00 + Mirosława Łępa – od sąsiadów z bloku nr 80 (klatka środkowa).

WTOREK_______________________________________

18.00 + Krystynę Malimon – od bratowej z mężem.

18.00 + Zofie, Wiesławy, Józefy, Jana, Władysława Chmiest i z rodz.

             Sokołów.

ŚRODA________________________________________

18.00 * O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Bernardy w rocz. urodzin.

18.00 + Mateusza Karbowniczka.

CZWARTEK_____________________________________

18.00 + Kazimierę Stachowską w 7 rocz. śmierci – od rodziny.

18.00 + Piotra Starczyńskiego w 13 rocz. śmierci.

PIĄTEK________________________________________

18.00 + Piotra Gąciarz – od rodziny Kostoniów.

18.00 + Piotra Staśkowskiego – od sąsiadów.

SOBOTA_______________________________________

18.00 + Zbigniewa Staśkowskiego – od synowej z dziećmi.

18.00 + Edwarda Kwaśniewskiego w 10 rocz. śmierci – od córki Barbary
             z rodziną.

NIEDZIELA – CHRZTU PAŃSKIEGO_______________________

  8.00 + Marianny Gęborek w 3 rocz. śmierci, zmarłych jej rodziców
             i rodzeństwo oraz Stefanie, Tadeusza, Jarosława Kubiców.

10.00 + Józefe, Antoniego, Alicje, Ryszarda Pałków, Bogdana Musiała.

12.00 * O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla dziadków Beaty i Stanisława  

             – od wnuków.

14.00 Msza św. w kaplicy szpitala dziecięcego.

18.00 + Zbigniewa Staśkowskiego – od sąsiadów.