INTENCJE MSZALNE 12 – 18 kwiecień 2021 r.

PONIEDZIAŁEK

17.00 + O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata życia dla Danuty Marszałek z okazji urodzin.

18.00 + Mirosława Łępa 10 Msza św. gregoriańska.

WTOREK

17.00 + Mirosława Łępa 11 Msza św. gregoriańska.

17.00 + Antoniego Syguła – od sąsiadów.

18.00 + Stanisława Łępa – od sąsiadów z bl. 80.

18.00 + Irenę Kowalską.

ŚRODA

17.00 + Hannę Włosowicz – od rodz. Borerów.

17.00 + Ryszarda Polowczyka i zmarłych i zm. z rodziny Piekarów Polowczyków.

18.00 + Mirosława Łępa 12 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Antoniego Syguła – od rodziny Grząbów.

CZWARTEK

17.00 + Mirosława Łępa 13 Msza św. gregoriańska.

17.00 + Józefa Kaczmarczyka – od córek.

18.00 + Aleksandra Kasznia – od rodziców i brata z rodziną.

18.00 + rodziców Kuców, rodziców Gęborków i zm. z tych rodzin.

PIĄTEK

17.00 + Stefana Garusa w 20 rocz. śmierci.

18.00 + Mirosława Łępa 14 Msza św. gregoriańska.

18.00 + ZBIORCZA ZA ZMARŁYCH:

+ Andrzeja Marek – od ucz pogrzebu.

+ Zofię Waszczuk – od ucz. pogrzebu.

+ Kazimierza Rejdak – od ucz. pogrzebu.

+ Władysława Pietruszka – od ucz. pogrzebu.

+ Sabinę Witek – od ucz. pogrzebu.

+ Ryszarda Goławskiego – od ucz. pogrzebu.

SOBOTA

17.00 + Mirosława Łępa 15 Msza św. gregoriańska.

17.00 + Stanisława Różańskiego – od Wiesławy i Ani Ławnickiej.

18.00 + Bogumiłę Gajdzik – od syna Witolda i córki Marylki z rodzinami.

18.00 + Antoniego Syguła – od kuzynki Teresy Sożysko z rodz.

NIEDZIELA

  8.00 + Marianne, Henrykę, Stanisławę, Kazimierza, Wacława, Stefana Władysława Szymańskich.

  8.00 + Tadeusza Starczyńskiego w 20 rocz. śmierci.

10.00 + Marie, Franciszka, Mariana Świstak, Aleksandra Zaborowskiego – od żony, dzieci, wnuków i dalszej rodziny.

10.00 + Henryka Talik – od córek z rodzinami.

11.00 + Mirosława Łępa 16 Msza św. gregoriańska.

12.00 * W intencji parafian.

* Dziękczynno-błagalna o zdrowie, błogosławieństwo. Boże, opiekę Matki Najświętszej i św. patronów  dla Mateusza w 32 rocz. urodzin – od rodziców.

18.00 + Wilhelma Cembrzyńskiego.