PIĄTEK  9.07

17.30 + Andrzeja Marek – 3 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Wojciecha Zięba – od sąsiadów z klatki.

SOBOTA 10.07

17.30 + Andrzeja Marek – 4 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Jerzego Rosół – siostry Bożeny z rodziną.

NIEDZIELA 11 .07

  8.00 + Andrzeja Marek – 5 Msza św. gregoriańska.

10.00 + Józefa, Ludwikę Kulik, Ludwika Kulik, Pawła Kulik.

12.00 * W int. parafian.