Z przykrością informujemy, że w 76 roku życia i 51 roku kapłaństwa
odszedł do Domu Pana

ks. kan. Edward WICIŃSKI
emerytowany proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Sosnowcu – Klimontowie.

Program uroczystości pogrzebowych:

PONIEDZIAŁEK – 4 stycznia 2021 roku:
godz. 11.00 – Msza Święta pogrzebowa w intencji śp. ks. kan. Edwarda Wicińskiego pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Grzegorza Kaszaka
w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Niedośpielinie
(Archidiecezja Częstochowska, Niedośpielin 36,  97- 525 Niedośpielin)
Po mszy świętej pogrzebowej trumna z ciałem zmarłego złożona zostanie
w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym.

Z naszej parafii na pogrzeb Ks. Kanonika Edwarda pod przewodnictwem ks. proboszcza pojedzie autokar. Od jutra tj. 31.12 w kościele będzie można się zapisać na wyjazd na uroczystości pogrzebowe. Autokar wyjedzie o 8.30 spod kościoła.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, prezbiter Edward, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.