OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 04.07.2021  –             XIV NIEDZIELA ZWYKŁA.

1.W czasie wakacji nie ma w niedzielę Mszy św. o 18.00 i dziecięcej o 11.00. W dni powszednie w czasie wakacji  Msze o 17.30 i 18.00 . Kancelaria w czasie wakacji czynna po Mszy św. o 18.00

2.Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę w sierpniu.

3.We wtorek Bł. Marii Teresy Leduchowskiej, w czwartek św. Jana z Dukli

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia  składamy najlepsze życzenia niech Matka Boża otacza  swoją  opieką  , a Chrystus Król niech nam błogosławi. Szczęść Boże.

INTENCJE         MSZALNE         28 czerwiec – 4 lipiec 2021 r.

PONIEDZIAŁEK

17.30 + Bożenę i Artura Grzybowskich w 20 rocz. śmierci.

18.00 + Józefa Łęgowik w 15 rocz. śmierci – od żony i córki z rodziną.

WTOREK

17.30 + Piotra, syna Piotra Starczyńskich i Piotra Błachno.

18.00 + Tadeusza Chrapek – od Jerzego Żak z rodziną.

ŚRODA

17.30 + Alinę Stanowską – od córki z mężem.

18.00 + Józefa Sroga w 18 rocz. śmierci; + Magdalenę i Mariana Srogów; +Stanisławę i Władysława Ślęzaków; + Janinę i Zbigniewa Gajdów.

CZWARTEK

17.30 + Stefana Dróżdz w 1 rocz. śmierci – od żony Czesławy, córki Beaty
z rodziną i syna Pawła z rodziną

18.00 + Tadeusza Dzido w 1 rocz. śmierci – od żony i dzieci oraz Mariana Jutki w 26 rocz. śmierci – od żony i dzieci.

PIĄTEK

  9.00 + Wynagradzająca NSPJ

17.30 + Halinę i Wojciecha Zięba z okazji imienin – od córki z mężem
i dziećmi.

18.00 + Zdzisława Dusza w 20 rocz. śmierci – od żony i córek z rodzinami.

SOBOTA

17.30 + Ireneusza Swobodę – od synów z rodz. i sióstr z rodz.

18.00 + Alinę Stanowską – od rodz. Borerów.

NIEDZIELA

  8.00 * O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. proboszcza

i ks. wikariusza – od róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

10.00 + Mariana Piasnego w 19 rocz. śmierci.

12.00 * W int. parafian.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 27.06.2021  –             XIII NIEDZIELA ZWYKŁA.

 1. We wtorek Uroczystość  św. Piotra i Pawła. Msze św. o 17.30 i 18.00. W modlitwie pamiętajmy o Bp Piotrze.
 2. W czasie wakacji nie ma w niedzielę Mszy św. o 18.00 i dziecięcej o 11.00. W dni powszednie w czasie wakacji  Msze o 17.30 i 18.00 . Nabożeństwo czerwcowe o 17.15. Kancelaria w czasie wakacji czynna po Mszy św. o 18.00.
 3. W tym tygodniu przypada I piątek. Msza św. wynagradzająca o 9.00, spowiedź od 8.30 i 17.00 . I sobota- nabożeństwo do Matki Bożej o 17.15.
 4. Na cmentarzu jest remontowane ogrodzenie od bramy głównej do stacji PKP.
 5. Rozpoczynają się zapisy na Pieszą Pielgrzymkę w sierpniu.
 6. Bóg zapłać Panom Antoniemu Pełka Zbigniewowi Pakuła i Piotrowi Bawer za obcięcie  żywopłotu przy kapliczce Wandy Malczewskiej i gałęzi  na terenie kościoła.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia  składamy najlepsze życzenia niech Matka Boża otacza  swoją  opieką  , a Chrystus Król niech nam błogosławi. Szczęść Boże.

INTENCJE MSZALNE 28 czerwiec – 4 lipiec 2021 r.

PONIEDZIAŁEK

17.30 + Bożenę i Artura Grzybowskich w 20 rocz. śmierci.

18.00 + Józefa Łęgowik w 15 rocz. śmierci – od żony i córki z rodziną.

WTOREK

17.30 + Piotra, syna Piotra Starczyńskich i Piotra Błachno.

18.00 + Tadeusza Chrapek – od Jerzego Żak z rodziną.

ŚRODA

17.30 + Alinę Stanowską – od córki z mężem.

17.00 + Józefa Sroga w 18 rocz. śmierci; + Magdalenę i Mariana Srogów; +Stanisławę i Władysława Ślęzaków; + Janinę i Zbigniewa Gajdów.

CZWARTEK

17.30 + Stefana Dróżdz w 1 rocz. śmierci – od żony Czesławy, córki Beaty
z rodziną i syna Pawła z rodziną

18.00 + Tadeusza Dzido w 1 rocz. śmierci – od żony i dzieci oraz Mariana Jutki w 26 rocz. śmierci – od żony i dzieci.

PIĄTEK

  9.00 + Wynagradzająca NSPJ

17.00 + Halinę i Wojciecha Zięba z okazji imienin – od córki z mężem
i dziećmi.

18.00 + Zdzisława Dusza w 20 rocz. śmierci – od żony i córek z rodzinami.

SOBOTA

17.00 + Ireneusza Swobodę – od synów z rodz. i sióstr z rodz.

18.00 + Alinę Stanowską – od rodz. Borerów.

NIEDZIELA

  8.00 * O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. proboszcza

i ks. wikariusza – od róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

10.00 + Mariana Piasnego w 19 rocz. śmierci.

12.00 * W int. parafian.

INTENCJE MSZALNE 21 – 27 czerwiec 2021 r.

PONIEDZIAŁEK

17.00 + Tadeusza Chrapek  – od brata Zygmunta z rodziną i siostry Zofii
z rodziną.

18.00 + Hannę Włosowicz – 26 Msza św. gregoriańska.

WTOREK

17.00 + Tadeusza Chrapek – od Marka Nobis z rodziną.

17.00 + Genowefę Ciszek – od syna Mirosława z żoną Danutą.

18.00 + Hannę Włosowicz – 27 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Tadeusza Chrapek – od syna.

ŚRODA

17.00 + Wandę i Edwarda Bielawskich – od córki i wnuczki z rodziną.

17.00 + Genowefę Ciszek – od sąsiadów Haliny i Tadeusza Stryszowskich.

18.00 + Hannę Włosowicz – 28 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Kazimierza Rejdak – siostry.

CZWARTEK

17.00 + Jana Pypno z racji imienin – od żony i dzieci.

17.00 + Marek Ławnickiego z okazji Dnia Ojca – od córki Ani.

18.00 + Hannę Włosowicz – 29 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Genowefę Ciszek – od sąsiadów z ul. Kraszewskiego 80 kl. I.

PIĄTEK

17.00 + Tadeusza Chrapek w rocznice śmierci – od siostry Eli.

17.00 + W intencji dzieci i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego.

18.00 + Hannę Włosowicz – 30 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Stanisława Stachurskiego – z okazji dnia Ojca od dzieci.

SOBOTA

17.00 + Zdzisława Milewskiego w 16 rocz. śmierci – od córki Teresy
z rodziną.

18.00 + Władysławę i Stanisławę Starczyńską, Władysławę i Stanisławę Rodek.

NIEDZIELA

  8.00 + Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze łaski dla rodzin Czarneckich, Gąciarzy, Gąsiorków.

10.00 + Pawła Łuszcz z okazji imienin i dnia Ojca – od córki Agaty
z rodziną.

10.00 + Wojciecha Polak – od Ojca chrzestnego Wiesława Polaka z żoną Wiolettą i synami Kacprem i Maciejem.

11.00 + Władysława i Adolfa Dela z rodziną oraz Edwarda , Honoratę Olesińskich.

12.00 * W int. parafian i ofiarodawców.

* Dziękczynno – błagalna dla Alicji Wydra z racji imienin.

* Dziękczynno – błagalna za otrzymana łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Magdaleny Pełka w 19 rocz. urodzin – od taty i dziadka.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 20.06.2021  –             XII NIEDZIELA ZWYKŁA.

 1. W czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msze św. o 17.00 i 18.00
 2.  W piątek zakończenie roku szkolnego. Msza św. dziękczynna o 17.00 zapraszamy dzieci i młodzież.
 3. Na cmentarzu śmieci wyrzucamy do kontenerów , które są koło bram z przodu i  z tyłu cmentarza.
 4. Na cmentarzu groby ziemne zaniedbane , którymi nikt się nie interesuje będą likwidowane.
 5. Od następnej niedzieli w czasie wakacji nie ma w niedzielę Mszy św. o 18.00 a w lipcu i sierpniu nie ma także Mszy św. dziecięcej o 11.00. W dni powszednie w czasie wakacji  Msze o 17.30 i 18.00
 6. Rozpoczynają się zapisy na Pieszą Pielgrzymkę w sierpniu
 7. We wtorek 22.06 po mszy św. o 18.00 przedwakacyjne spotkanie Rady Parafialnej.

Do wieczności odeszli . +Włodzimierz Tasak. Wieczny odpoczynek…

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia  składamy najlepsze życzenia niech Matka Boża otacza  swoją  opieką  , a Chrystus Król niech nam błogosławi. Szczęść Boże.

INTENCJE MSZALNE 14 – 20 czerwiec 2021 r.

PONIEDZIAŁEK

17.00 + Tadeusza Chrapek – od Heńka Kaniewskiego  z rodz.

17.00 * Dziękczynno – błagalna z racji urodzin Antoniego z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne łaski.

18.00 + Hannę Włosowicz – 19 Msza św. gregoriańska.

WTOREK

17.00 + Tadeusza Chrapek – od synowej z dziećmi.

17.00 + Wandę Rodek- od rodziny Błotków.

18.00 + Hannę Włosowicz – 20 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Wojciecha Polak – od mamy.

ŚRODA

17.00 + Jana Kutka – od żony i dzieci.

17.00 * O uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla córki Urszuli.

18.00 + Hannę Włosowicz – 21 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Zenone Wajs – od rodz. Rupala.

CZWARTEK

17.00 + Tadeusza Chrapek – od Antoniego z rodziną.

17.00 + Bogdana Warmuz – od sąsiadów.

18.00 + Hannę Włosowicz – 22 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Marianne Doktor w 6 rocz. śmierci – od wnuczki Marty
z mężem i dziećmi.

PIĄTEK

17.00 + Mariana Starczyńskiego w 24 rocz. śmierci.

17.00 + ZBIORCZA ZA ZMARŁYCH:

+ Kazimierza Bromboszcz – od ucz. pogrzebu.

+ Wacława Orłowskiego – od ucz. pogrzebu.

+ Alfredy Broda – od ucz. pogrzebu.

+ Annę Jędrzejską – od ucz. pogrzebu.

+ Ryszard Goławski – od ucz. pogrzebu.

+ Anetę Ciszek – od ucz. pogrzebu.

+ Stanisław Stachurski – od ucz. pogrzebu.

+ Adama Woźniak – od ucz. pogrzebu.

+ Stanisława Szozda – od ucz. pogrzebu.

+ Halinę Rodek – od ucz. pogrzebu.

+ Mariusza Borkowskiego – od ucz. pogrzebu.

+ Władysława Feszter – od ucz. pogrzebu.

+ Antoninę Kowalczyk – od ucz. pogrzebu.

+ Teresę Hrabia – od ucz. pogrzebu.

+ Wojciecha Polak – od ucz. pogrzebu.

18.00 + Hannę Włosowicz – 23 Msza św. gregoriańska.

SOBOTA

17.00 + Janinę i Stefana Grabek.

17.00 + Zenone i Edwarda Kwaśniewskich – od wnuczki Ani z synami.

18.00 + Hannę Włosowicz – 24 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Halinę Maćko w 1 rocz. śmierci – od dzieci.

NIEDZIELA

  8.00 + Marie i Władysława Barańskich.

  8.00 + Mariusza Piaseckiego z okazji dnia Ojca – od syna Przemka
i Edwarda Makowskiego.

10.00 + Halinę Głowąla z dm. Ciszewskich – od wnuczki i córki
z rodziną i prawnuków.

10.00 + Władysławę i Władysława Podlejskich z racji imienin oraz zmarłych z rodz. Podlejskich i ratusznych.

11.00 + Hannę Włosowicz – 25 Msza św. gregoriańska.

11.00 + Wojciecha Polak – od Barbary Bernackiej z rodziną.

12.00 * W int. parafian.

* O zdrowie błog. Boże, wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Adama Rodek oraz Beaty i Dominika Domagała.

18.00 + Janinę Szczerba z dm. Darmoń z okazji imienin – od rodz. Szczerbów z wnuczkiem Krystianem.

        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 06.06.2021  –             X NIEDZIELA ZWYKŁA.

 1.   Trwa Oktawa Bożego Ciała , w każdym dniu procesja po Mszy św. o 17.00 oprócz Niedzieli  -nabożeństwo czerwcowe i procesja po Mszy o 18.00 i  zakończenia oktawy w  czwartek gdzie procesja do IV ołtarzy wokół Kościoła będzie po Mszy o 18.00. Bardzo proszę osoby które przygotowały ołtarze na naszych ulicach  aby przygotowały także ołtarze wokół kościoła. W czwartek poświęcenie wianków z ziół i kwiatów.
 2. W piątek uroczystość NSPJ. Msze św. o 9.00, 17.00 po niej nabożeństwo do Serca PJ i 18.00. W sobotę czcimy Niepokalane Serce NMP. W niedzielę o 20.00 Nabożeństwo Fatimskie.
 3. Podziękowania -Bóg zapłać za udział we Mszy św. i  Procesji : czytającym , śpiewającym ,  Orkiestrze, Służbie Liturgicznej- ministrantom, Dzieciom z kl. III, IV i młodszym za udział i sypanie kwiatów, wszystkim grupom stowarzyszeniom działającym przy parafii, niosącym sztandary  i figurę, panom prowadzącym księży. Wszystkim którzy budowali ołtarze:  Franciszkanom , Akcji Katolickiej ,Kolumbom, Rodzinom Szopa, Piotrowskim, Stryszewskim ,  Chajduga , Pakuła, Socha, Pani Ławnickiej Pani Gęsior i wszystkim którzy pomagali. Panu Organiście Państwu Kościelnym. Wszystkim za tak liczny udział i zamanifestowanie wyznanie wiary.
 4. Na cmentarzu jest budowana aleja między starą a nową częściom. Kontenery ze śmieciami zostaną z cmentarza przeniesione przed tylną bramę i tam proszę wyrzucać śmieci. Na tym miejscu co były Kontenery jest zakaz wyrzucania śmieci.

Do wieczności odeszli .  +Teresa Hrabia i Wacław Orłowski. Wieczny odpoczynek…

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia  składamy najlepsze życzenia niech Matka Boża otacza  swoją  opieką  , a Chrystus Król niech nam błogosławi. Szczęść Boże.

INTENCJE MSZALNE 7 – 13 czerwiec 2021 r.

PONIEDZIAŁEK

17.00 + Stanisława Dudkiewicza w 27 rocz. śmierci.

18.00 + Hannę Włosowicz – 12 Msza św. gregoriańska.

WTOREK

17.00 + Ks. Edwarda Wicińskiego – od Ireny Szyja z dziećmi i ich rodzinami.

17.00 + Genowefę Ciszek – od córki Urszuli z rodziną.

18.00 + Hannę Włosowicz – 13 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Irenę Bugajską – od bratowej Danuty z rodziną.

ŚRODA

17.00 + Eugeniusza Szczepaniuka w 24 rocz. śmierci i za całą rodziną.

17.00 + Genowefę Ciszek – od Alfredy Szmyła.

18.00 + Hannę Włosowicz – 14 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Kazimierza Rejdak – od syna Zbigniewa z rodziną.

CZWARTEK

17.00 + Zofię Ślęczek – od bratanka Leszka z rodziną.

17.00 + Genowefę Ciszek – od córki Elżbiety z rodziną.

18.00 + Hannę Włosowicz – 15 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Eugeniusza Szczepaniuka w 24 rocz. śmierci.

PIĄTEK

  9.00 + Tadeusza Chrapek – od chrześniaka Jarka Musiał z córką.

17.00 + Marianne i Andrzeja Błaut.

18.00 + Hannę Włosowicz – 16 Msza św. gregoriańska.

SOBOTA

17.00 + Franciszka Romanowskiego w 17 rocz. śmierci – od żony.

17.00 + Antoniego Gęborka z okazji imienin i Dnia Ojca – od syna
z rodziną.

18.00 + Hannę Włosowicz – 17 Msza św. gregoriańska.

18.00 + Helenę Kalinowską w 1 rocz. śmierci – od córek z rodziną.

NIEDZIELA

  8.00 + Wojciecha Polak – od Ojca Jacka Polaka z żoną Małgorzatą
i od braci Jakuba I Karola.

  8.00 + Czesławę, Wacława Zając.

10.00

11.00 + Hannę Włosowicz – 18 Msza św. gregoriańska.

12.00 * W int. parafian.

18.00 + Antoniego Bugajskiego z okazji imienin.

20.00 + Józefa Gubas – od siostry z rodziną.