INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NAUKACH PRZEDMAŁŻEŃSKICH

Dekanat:  

Chrystusa Króla w Sosnowcu – Klimontowie

Organizator:   

parafia pw. Chrystusa Króla

ul. Kraszewskiego 25

41-218 Sosnowiec – Klimontów

Kontakt:

e-mailjacek.zdrach@gmail.com

Termin:

18.10. – 08.11.2020 r.

Program: 

 Data i godz.MiejsceUwagi
1.18 października 2020 r.(niedziela)godz. 15.30salka parafialna(budynek plebanii)katechezy dla narzeczonych  prowadzone przez  duszpasterzy
2.25 października 2020 r.(niedziela)godz. 15.30salka parafialna(budynek plebanii)katechezy dla narzeczonych prowadzone przezduszpasterzy
3. 8 listopada 2020 r.(niedziela)godz. 15.30salka parafialna(budynek plebanii)katecheza z doradczynią  życia rodzinnego
 + 2 spotkania w poradni życia rodzinnego
ustalane indywidualnie przez narzeczonych z doradcą życia rodzinnego  (szczegóły zobacz punkt 5. na następnej stronie)


Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.   Przygotowanie narzeczonych do ślubu jest realizowane w formie spotkań
odbywających się w salce parafialnej według planu przedstawionego powyżej.

2.   Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie uzupełnionego formularza Zgłoszenie udziału w przygotowaniu do małżeństwa, którego wzór znajduje się poniżej. Kolejno należy:

–   wydrukować formularz w 2 egzemplarzach (jeden dla narzeczonej, drugi dla narzeczonego);

–   uzupełnić dane (narzeczony i narzeczona wypełniają dwa odrębne formularze);

–   podpisać własnoręcznie w odpowiednich miejscach formularza zgodę na przetwarzanie danych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną;

–   kompletny formularz zeskanować (format pdf) lub zrobić jego zdjęcie;

–   przesłać do dekanalnego duszpasterza rodzin na adres e-mailowy jacek.zdrach@gmail.com  zgłoszenie na kurs zawierające w załączniku skany/zdjęcia uzupełnionych formularzy.

3.   Przesłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego przyjęcia na nauki. Potwierdzenie możliwości uczestnictwa w naukach zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.

4.   Podczas spotkań w salce uczestnicy są zobowiązani do zachowania zasad bezpieczeństwa (obowiązuje zasłonięcie ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy).  

5.   Po odbyciu nauk każda para ustala indywidualnie spotkania w poradni życia rodzinnego. Informacja o sposobie ustalenia terminów spotkań w poradni zostanie przekazana podczas katechezy prowadzonej przez doradczynię życia rodzinnego w dniu 8 listopada.

6.   W ramach nauk składana jest ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie
i Życiu w Sosnowcu. Dane do przelewu:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec

Nr konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872

Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową – narzeczeni”

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZYGOTOWANIU DO MAŁŻEŃSTWA

Imię i nazwisko:                    ……………….………………………………………………………………………………

Planowana data ślubu:        …………………………………………………………………………………………………..

Parafia ślubu:                                   ………………………………………………………………………………………….

E-mail:                                   ………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu:                   ………………………………………………………………………………………….

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
 wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest parafia pw. Chrystusa Króla w Sosnowcu.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta
w każdym czasie.

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia pw. Chrystusa Króla w Sosnowcu-Klimontowie
(adres: 41-218 Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 25, telefon: 602 406 342; imię i nazwisko proboszcza: ks. Jacek Zdrach); 2) inspektorem ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej jest: ks. Tomasz Smalcerz, e-mail: inspektor@diecezja,sosnowiec.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania przygotowania bezpośredniego do małżeństwa (katechezy przedślubne i spotkania z doradcą życia rodzinnego) oraz w celach archiwalnych; 4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda; 5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu;6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do końca okresu przygotowania do zawarcia małżeństwa, a przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu przez okres konieczny do realizacji celów archiwalnych; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Potwierdzam zapoznanie się z ww. klauzulą ……….…………………………………………………………………………….

data i podpis)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 27.09.2020

1.     W środę o 15.00 spotkanie Klubu Seniora i Pań z Chóru. Zapraszamy. Natomiast  po Mszy o 17.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy.

2.    4 października w niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00  będziemy gościć Ks. Bp Ordynariusza Grzegorza Kaszaka który odprawi Mszę św. w intencji Parafian a potem poświęci Nową Dzwonnicę , Dzwony, Nowy Krzyż Misyjny i odnowioną Drogę Krzyżową oraz na cmentarzu odnowioną wymalowaną i ocieploną Kaplicę cmentarną i  nowe Krzyże cmentarne. Po Mszy św. udajemy się na cmentarz by tam w kaplicy pomodlić się za zmarłych. Zapraszamy.

3.    Bóg zapłać za ofiary w III niedzielę miesiąca na nasze prace.

*Bóg zapłać rodzicom dzieci pierwszokomunijnych i rodzicom młodzieży bierzmowanej za dar ołtarza , który będzie przeznaczony na zakup przenośnego nagłośnienia.

4.    W pierwszą niedzielę października będziemy zbierać ofiary do puszek, które zostaną przeznaczone na dzieła caritas, m.in.: schronienie dla ponad 200 osób każdego dnia, w tym także dzieci, ciepły posiłek, który dla wielu jest jedynym w ciągu dnia, rehabilitację niepełnosprawnych, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi.
Ks. Tomasz Folga dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej

5.    W czwartek rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe po Mszy o 17.30. Zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych.

6.    Formacja Mężczyzn Przyjaciele Jezusa zapraszają na męskie spotkanie. 01.10  w czwartek o 20.00 w salce.

7.    Spotkanie Rady Parafialnej 6.10 wtorek po Mszy o 18.00

8.    W tym tygodniu przypada I piątek, spowiedź od 8.30 o 9.00 Msza św. wynagradzająca Sercu PJ. Spowiedź po południu od 16.30.Odwiedziny chorych Ks. Proboszcz w piątek po mszy o 9.00 Ks Andrzej w czwartek od 14.00  W I sobotę miesiąca nabożeństwo Do MB połączone z nabożeństwem różańcowym.

9.    Przypominamy osobom które opiekują się grobami  na cmentarzu , aby zainteresować się grobami ziemnymi opuszczonymi które są zarośnięte. Prosimy o zgłaszanie się do administracji cmentarza z dokumentami potwierdzającymi opłatę na 20 lat i potwierdzenie czy nadal tym ziemnym grobem ktoś się będzie zajmował. Już na tych  grobach pojawiają się kartki , że tym grobem nikt się nie opiekuje. Jeżeli tego nie uczynimy do połowy listopada taki grób zapuszczony zarośnięty walący się na inne groby którym się nikt nie interesuje zostanie według prawa  po pewnym czasie zlikwidowany.

10. Do wieczności przeszli w tym tygodniu + Janina Jabłońska Wieczny odpoczynek……

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia    składamy najlepsze życzenia niech Matka Boża otacza  swoją  opieką  , a Chrystus Król niech nam błogosławi. Szczęść Boże

INTENCJE MSZALNE 28 wrzesień – 4 październik 2020 r.

PONIEDZIAŁEK

17.00 + Edwarda w 13 rocz. śmierci i Wandy Bielawskich – od córki
i wnuków z rodzinami.

18.00 + Czesław Rodek – gregoriańska 15.

WTOREK

17.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 16.

18.00 + Barbarę i Czesława Rodek – od córek z rodzinami.

ŚRODA

17.00 + Tadeusza Dzido – od Basi Kulig z rodzin. z Dobrej.

18.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 17.

CZWARTEK

17.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 18.

17.00 + Władysława, Eleonorę, Juliana i Marię Kijaków.

18.00 + Marianne i Wincentego Ogórek.

PIĄTEK

17.00 + Bogusław Posmyk w 7 rocz. śmierci – od żony, córki, wnuka

i zięcia.

18.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 19.

SOBOTA

17.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 20.

18.00 + Marzenę Mularczyk w 2 rocz. śmierci – od teściów z rodz.

NIEDZIELA

  8.00 * Intencja od róży różańcowej Matki Bożej Saletyńskiej.

  8.00 + Czesław Rodek – gregoriańska 21.

10.00 + Genowefę w 35 rocz. śmierci, Franciszka, Marianne, Krzysztofia Grabowskich – od syna Adama z rodziną.

12.00 * W int. parafian.

* Dziękczynno-błagalna w 35 rocz. ślubu Bernardy i Artura z prośbą
o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej.

* Dziękczynno-błagalna z okazji 14 rocz. urodzin Julii Książek – od rodziców i dziadków.

* Dziękczynno-błagalna w 20 rocz. ślubu Doroty i Stanisława Kardaś.

* Dziękczynno-błagalna z okazji 30 rocz. ślubu Renaty i Piotra Szopa.

18.00 + Marzenę Mularczyk w 2 rocz. śmierci.

INTENCJE MSZALNE 21 – 27 wrzesień 2020 r.

PONIEDZIAŁEK

17.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 8.

18.00 + Tadeusza Wojewoda w 5 rocz. śmierci – od żony i synów z rodziną.

WTOREK

17.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 9.

17.00 + Piotra Gawron – od pana Kazika.

18.00 + Aleksander Kaszria – od rodziców i brata z rodziną.

18.00 + Janinę Niedzielską – od sąsiadów.

ŚRODA

17.00 + Halinę Kalinowską – od Zenona Stypka.

17.00 + Edwarda Flak – od sąsiadów.

18.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 10.

CZWARTEK

17.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 11.

18.00 + Janinę, Jana Wilk w rocz. śmierci – od najbliższych.

PIĄTEK

17.00 + Helenę Kalinowską – od córek z rodzinami.

18.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 12.

SOBOTA

16.30 + Ryszarda Sikora w 24 rocz. śmierci – od żony i dzieci.

16.30 + Czesława Rodek – gregoriańska 13.

18.00 + Eugeniusza Siwak – od żony i córek z rodzinami.

18.00 * W intencji bierzmowanych.

NIEDZIELA

  8.00 + Marka Mierzwa w 5 rocz. śmierci – od żony, synowej, synów

i wnuczki.

10.00 + Władysława Latosińskiego w 2 rocz. śmierci.

12.00 * W int. parafian.

* W 57 rocz. ślubu państwa Aliny i Stanisława Łępa z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Najświętszej

* W intencji nowożeńców: Adriana i Karoliny oraz Piotra i Angeliki – od gości weselnych.

18.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 14.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 20.09.2020

1.      W środę o 15.00 spotkanie Klubu Seniora i Pań z Chóru. Zapraszamy. Natomiast  po Mszy o 17.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy.

Dzisiaj w niedzielę  na Mszy św. o 12.00 w naszej parafii I Komunia św.  W sobotę 26 września o 18.00 Sakrament Bierzmowania.

2.     4 października w niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00  będziemy gościć Ks. Bp Ordynariusza Grzegorza Kaszaka który odprawi Mszę św. w intencji Parafian a potem poświęci Nową Dzwonnicę , Dzwony, Nowy Krzyż Misyjny i odnowioną Drogę Krzyżową oraz na cmentarzu odnowioną wymalowaną i ocieploną Kaplicę cmentarną i dwa nowe Krzyże cmentarne.

3.     Bóg zapłać Zakonowi Sw. Franciszka za złożenie ofiary na nowe obrazy Drogi Krzyżowej na zewnątrz.

4.     Na cmentarzu trwają prace : położenie kostki przy głównym wejściu.

5.      Są jeszcze do nabycia w zakrystii książki Arcybiskupa M.  Mokrzyckiego –   które pięknie opisują świętość JPII z osobistym podpisem Arcybiskupa..  

6.     Dzisiejsza taca jest przeznaczona na  spłatę rat za dzwonnicę i dzwony i prace przy parafii. Za każdą ofiarę Bóg zapłać.

7.     Pod chórem i w kaplicy Miłosierdzia  są dozowniki z Wodą Święconą.

8.     W następną niedzielę 27.09 po Mszy o godz.10.00 spotkanie rodziców dzieci kl. III które w maju przyjmą I Komunię św.

9.     Sanepid przypomina że wewnątrz Kościołach obowiązują maseczki.

10.                       Do wieczności przeszli w tym tygodniu + Krzysztof Gąsiorek, Bogumiła Żabicka, Włodzimierz Witkowski ,Czesława Arendarska, Albert Małecki  Wieczny odpoczynek……

11.                       Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia    składamy najlepsze życzenia niech Matka Boża otacza  swoją  opieką  , a Chrystus Król niech nam błogosławi. Szczęść Boże.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 13.09.2020

1.      Dzisiaj o 20.00 Nabożeństwo Fatimskie.  We wtorek o 19.00 Męski Różaniec. Zapraszamy.W środę o 15.00 spotkanie Klubu Seniora i Pań z Chóru. Zapraszamy. Natomiast  po Mszy o 17.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy.

2.     W poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża św. Msz św. o 17. 00 i 18.00. Prosimy o przystrojenie przydrożnych Krzyży. W Piątek św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Rozpoczynają się dni modlitw za dzieci i młodzież – Tydzień Wychowania. Zapraszamy na Mszę o godz. 17.00 od piątku. W niedzielę na 10.00.

3.     20 września w niedzielę  na Mszy św. o 12.00 w naszej parafii Komunia św.  W sobotę 26 września o 18.00 Sakrament Bierzmowania.

4.     Na cmentarzu trwają prace : położenie kostki od kaplicy do głównego wejścia.

5.     Bardzo dziękuję wszystkim którzy przyszli przywitać i przyjąć relikwie św. Jana Pawła II, które przywiózł bezpośredni świadek świętości, osobisty sekretarz św. Jana Pawła II ABP Mieczysław Mokrzycki.  Te relikwie są na ołtarzu. Dzisiaj bł. Boże będzie udzielone tymi relikwiami. Dziękuję tym którzy brali czynny udział :czytającym, śpiewającym ,ministrantom i wszystkim obecnym na mszy. Są jeszcze do nabycia książki Arcybiskupa-  trzy rodzaje które pięknie opisują świętość JPII z osobistym podpisem Arcybiskupa.. Można je nabyć przed Kościołem. Warto mieć  taką książkę w domu. Koszt 30 zł. Ofiary są przeznaczone na polskie seminarium we Lwowie.

6.     Dzisiejsza taca jest przeznaczona na Ziemię Świętą. Za każdą ofiarę Bóg zapłać.

7.     Pod chórem i w kaplicy Miłosierdzia  są dozowniki z Wodą Święconą drewniane- kto chce wchodząc do Kościoła może najpierw zdezynfekować ręce płynem a następnie nalać Wody św. na rękę  z dozownika i uczynić znak Krzyża

8.     Sanepid przypomina że wewnątrz Kościołach obowiązują maseczki.

9.     Do wieczności przeszeli w tym tygodniu + Janina Niedzielska i   Marianna Kuchna  Wieczny odpoczynek

10.                       Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia    składamy najlepsze życzenia niech Matka Boża otacza  swoją  opieką  , a Chrystus Król niech nam błogosławi. Szczęść Boże.

INTENCJE MSZALNE 14 – 20 wrzesień 2020 r.

PONIEDZIAŁEK

17.00 + Krzysztofa Frankiewicza w 28 rocz. śmierci – od mamy i siostry
z rodziną.

18.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 1.

WTOREK

17.00 Stowarzyszenie apostolstwa dobrej śmierci

17.00 + Irenę Pęgiel zd. Stachurska – od męża, córki, syna z rodzinami.

18.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 2.

18.00 + Marka Ławnickiego – od koleżanek i kolegów żony z pracy.

ŚRODA

17.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 3.

17.00 ZBIORCZA:

+ Stefana Dróżdż – od ucz. pogrzebu.

+ Tadeusza Dzido – od ucz. pogrzebu.

+ Halinę Maćko – od ucz. pogrzebu.

+ Edwarda Flak – od ucz. pogrzebu.

+ Antoniego Wołkowskiego – od ucz. pogrzebu.

+ Bogusław Nowak – od ucz. pogrzebu.

+ Marianne Mosurek – od ucz. pogrzebu.

18.00 + Iwonę i Marka Gerguszewicz.

18.00 + Marka Nagłowskiego – od sąsiadów Bichniów.

CZWARTEK

17.00 + Waldemara Tarko w 13 rocz. śmierci – od żony.

17.00 + Sebastiana Kolus – od chrzestnego z rodziną.

18.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 4.

18.00 + Halinę Olszewską – od koleżanek z chóru.

PIĄTEK

17.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 5.

18.00 + ZBIORCZA:

+ Halinę Olszewską – od ucz. pogrzebu.

+ Andrzeja Czapla – od ucz. pogrzebu.

+ Sebastiana Kolus – od ucz. pogrzebu.

+ Marka Nagłowskiego – od ucz. pogrzebu.

+ Edwarda Flak – od ucz. pogrzebu.

+ Antoniego Wołkowskiego – od ucz. pogrzebu.

+ Janinę Niedzielską – od ucz. pogrzebu.

+ Marianne Karnia – od ucz. pogrzebu.

SOBOTA

17.00 + Pawła Szmyła w 1 rocz. śmierci i Sylwestra Szmyła.

17.00 + Halinę Olszewską – od córki z zięciem i wnuków.

18.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 6.

18.00 + Czesławę i Stefana Kaźmierczyk – od synów z rodzinami.

NIEDZIELA

  8.00 * Dziękczynno-błagalna o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla Adama w 75 rocz. urodzin.

10.00 + Jadwigę i Romana Smętek – od syna Stanisława z rodziną.

12.00 * W int. parafian.

* O zdrowie błog, Boże dla Ewy Woźniczko w rocz. urodzin – od córki
z rodziną.

* Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci komunijnych.

18.00 + Czesława Rodek – gregoriańska 7.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 05.09.2020

1.       Dzisiaj XXIII Niedziela zwykła.

2.      Przypomnienie :  7 września na Mszy św. o 18.00 będziemy gościć Arcybp Lwowa Mieczysława Mokrzyckiego który przywiezie do nas relikwie św. Jana Pawła II. Będzie można też nabyć książki Jego autorstwa. To jest poniedziałek bardzo proszę aby jak najwięcej parafian było na na Mszy św. na  przyjęciu relikwii naszego św. Rodaka Jana Pawła II.

3.      W środę o 15.00 spotkanie Klubu Seniora i Pań z Chóru. Zapraszamy. Natomiast  po Mszy o 17.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy.

4.      20 września w niedzielę  na Mszy św. o 12.00 w naszej parafii Komunia św.  W sobotę 26 września o 18.00 Sakrament Bierzmowania. Młodzież, która wyszła z VIII kl. zgłasza się do Ks. Andrzeja. Natomiast starsi którzy chcą przyjąć ten sakrament do Ks. Proboszcza.

5.      Przypominamy osobom które opiekują się grobami  na cmentarzu , aby zainteresować się grobami ziemnymi opuszczonymi które są zarośnięte. Prosimy o zgłaszanie się do administracji cmentarza z dokumentami potwierdzającymi opłatę na 20 lat i potwierdzenie czy nadal tym ziemnym grobem ktoś się będzie zajmował. Wkrótce na tych  grobach pojawią się kartki , że tym grobem nikt się nie opiekuje. Jeżeli tego nie uczynimy do połowy listopada taki grób zapuszczony zarośnięty walący się na inne groby którym się nikt nie interesuje zostanie  po pewnym czasie zlikwidowany.

6.      Na cmentarzu trwają prace : położenie kostki przed kaplicą i w  alejkach począwszy od kaplicy do głównego wejścia.

7.      Bóg zapłać kilku Panom z naszej parafii,  którzy ufundowali, postawili i wymalowali Krzyż Misyjny.  Bóg zapłać Firmie MZUK za wycięcie suchych drzew koło Kościoła. Bóg zapłać P. Piotrowi Pakuła za pocięcie tego drzewa. Na cmentarzu też będziemy zmieniać ten stary wysłużony krzyż koło kaplicy.

8.      Od września powraca w niedzielę Msza o 18.00  w Szpitalu o 14.00 a w dni powszednie Msze o 17.00 i 18.00

9.      Zapowiedzi przedślubne: Michał Giejc , kawaler par. tut. i Ewa Teodorczuk , panna par. tut. – zapowiedź II

10.  Spotkanie Rady parafialnej będzie 8. 09.  we wtorek po Mszy św. o 18.00

11.  Sanepid przypomina że wewnątrz Kościołach obowiązują maseczki. Przypomina też że będą kontrole

12.  Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia    składamy najlepsze życzenia niech Matka Boża otacza  swoją  opieką  , a Chrystus Król niech nam błogosławi. Szczęść Boże.